Jeg så dokumentar filmen til David Attenborough i går kveld.
Som ventet, masse flotte innslag og video klipps fra de årene Attenborough har holdt på.

 

Avslutningen derimot var litt "suspekt" for å si det slik.
Attenborough mente at vi bør fjerne fossil energikilder med fornybar kilder som f.eks. vindkraft og solkraft.
Han mente at fossil brennstoff bør avskaffes i sin helhet.

Fin tanke, men overhode ikke realistisk!
Grunnene er mange, men jeg tar det sentrale først.

Vi som en art er allerede alt for mange i forhold til hva jorda kan egentlig produsere.
Som betyr vi må ha GMO og andre løsninger for å høste større mengder mat fra naturen enn hva den hadde egentlig gitt oss naturlig.
Dette betyr GMO (Genmodifisering).

GMO betyr forskning osv som krever en hel masse utstyr som skapes ikke akkurat av seg selv.

Og hva er det store problemet her?
Joda, befolkningsveksten.
Vi er i dag straks 8 milliarder mennesker. Dette er absurd.
Sentralt i dette står særlig 2 mennesker. Paven og Bill Gates.
Paven på sin side nekter å la særlig befolkningen i Afrika bruke prevansjon, og det er mange land der som følger den katolske tro.

Deretter stepper Gates inn og ordner vaksiner, som gjør at de overlever, selv om de skaper barn basert på at flesteparten "skal" dø.
Nå gjør de ikke det.
På 80'tallet var det rundt en halv milliard mennesker i Afrika. I dag er det straks 1,4 milliarder!

Hele midtøsten vekser til i en lignende takt.

Problemet med en befolkningsvekst av denne størrelse er selvsagt mat, men også særlig energi kommer inn.
At så mange mennesker blir energi forbrukere betyr MYE energi.
En typisk kul kraftverk skaper ca 1000 MW årlig.
Den spyr ut en satans haug av avfall i form av ulike gasser og dritt.
-Om jeg husker rett ca 9,5 millioner tonn karbondioksid og rundt 2,5 millioner tonn svovelgass pluss masse mer.

Den vestlige delen av verden ALENE har doblet sitt forbruk av energi hvert 10. år.
I teskje format betyr dette at dersom Norge hadde brukt energi fra 10 stk slike anlegg i 1980, så hadde vi alene brukt 160 slike anlegg årlig i dag!

Og dette er med en stabil befolkning!
Når befolkningen som f.eks. Afrika har eksplodert, hvor skal energien komme fra?
Vel, etter Attenborough prinsippet så vil vindmøller gjør sussen.

En typisk vindmølle gir rundt 2 MW energi.
Så, for å erstatte 10 stk kulkraft stasjoner i 1980, måtte vi ha hatt ca 500 stk.
Dette må dobles innen 1990, til da 1000 stk.
Dobles igjen i 2000 til 2000 stk.
Dobles igjen i 2010 til 4000 stk.
Og til slutt dobles igjen i 2020 til 8000 stk.

Og bare så dere vet, vi bruker selvsagt langt mer enn dette realistisk, dette er kun et regnestykke for å vise hvor søkt denne løsningen er.
Man trenger faktisk ikke å tenke seg langt inn i fremtiden for å forstå at dette blir en naturkatastrofe av dimensjoner ingenting annet kan sammenlignes med. Hvor eksakt skal disse settes opp egentlig?
Ikke langt inn i fremtiden må vi ha installert mange millioner av disse rundt omkring. Hva er egentlig virkningen av dette? For den luft bevegelsen i atmosfæren i form av vind er blitt tatt ut!
Jeg vet ikke virkningen av dette, men jeg mistenker at det påvirker naturen på en ekstremt negativ måte. Og dette er noe man ikke kan justere tilbake!

I 2030 blir totalen ca 16000 stk vindmøller.
Man trenger faktisk ikke å være geni for å innse hvor dette bærer hen. For ikke å nevne, hvor kommer matrialet fra etc som brukes til å bygge disse monstrene?

Slik situasjonen er i virkeligheten i dag, det kreves faktisk ca 2000 stk vindmøller for å levere det samme som en atomkraft stasjon!
Hvor mye drittstoffer produseres for å bygge så mange vindmøller?

En atomkraft stasjon i løpet av ett år gir ca en kvart kubikk meter med radioaktivt avfall!!! Tenk på det! En kvart kubikk!
Selvsagt er det problemer på langsikt med dette. Den er radioaktiv i mange tusener av år etc. Men akkurat nå vil vi ha sjans til å levere energi, samt overleve.

Deretter er det selvsagt neste trinn som er fusion kraft som er det motsatte av atomkraft.
Den gir (om jeg husker rette) ca 100.000 ganger mer energi! Avfallet fra dette er vann.

Men det er ikke enkelt å få dette til.
Forsøk i Tyskland og USA er derimot lovende, og de fikk til stabile reaksjoner i 2019 (eller 2018).

Dette er veien fremover, og ikke noe tullete vindmølle greie.
Vindmøller etc har muligens en misjon på en gardbruk eller lignende, som sentral kilde til byer er det faktisk bare dumt og ødeleggende.

Legg til en kommentar

Finn produktene dine her

Se utvalget!

Want to be a model?

Lyst å bli model?
Send dine detaljer

Kontakt oss her: