Norges Erotisk Messe

Handlekurv er tom
 
×
 x 

Handlekurv er tom

Login

Vendor Informasjon

Salgsbetingelser SexShop
Sexhibition

Salgsbetingelser i Shoppen


Vi sender alle bestillinger som servicepakke.
Fraktomkostninger blir belastet kunden ihenhold til gjeldende priser se nedenfor.
Maksimum vekt pr. pakke er for tiden 35 kg, Maks lengde: 240 cm, lengde pluss omkrets maks 360 cm.
Overskrides maksimums grensene sendes bestillingen som flere pakker.

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Sexhibition.no (heretter kalt "Sexhibition").
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sexhibition så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager.
Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.
Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra våres side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget antas dette som gjeldende.

Nøytrale pakker
Alle ordrer sendes meget anonymt fra avsender: Vipservice, Dronningens gate 40, 7011 Trondheim
Vi sender normalt samme dag som bestilling eller senest første virkedag etter helg.
Vi sender alle bestillinger som servicepakke med sporbar sendenummer.
Det står aldri noe som antyder hva som er i pakken.
Alt blir sendt i helt nøytral emballasje, enten brune pappesker eller brune / hvite boblekonvolutter som er bruddsikker og godt emballert.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Sexhibition, er ansvarlig for betaling av de ytelser Sexhibition eller Sexhibition's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sexhibition side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Uavhentede pakker belastes med et gebyr på kr 300,-

Reklamasjon
Før feil meldes til Sexhibition, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sexhibition har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sexhibition slik at Sexhibition kan iverksette tiltak for avhjelp.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Sexhibition melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Reklamasjonstid er etter gjeldende lover 2 år fra kjøpsdato.

Avhjelp
Sexhibition skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Sexhibition, iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sexhibition, betaler ikke Sexhibition disse utgiftene.

Angrefrist
Alle kunder har etter Norsk lov 14 dagers åpent kjøp, dvs returett.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Etter 14 dager kan kjøp ikke heves.
Dersom du benytter deg av angreretten kan følgende skjema benyttes: ANGRERETTSKJEMA
Skjemaet inneholder detaljene om hvor produktene skal eventuelt returneres.

Ekstraordinære forhold
Sexhibition er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Sexhibition godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sexhibitions kontroll, og som Sexhibition ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Sexhibition er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sexhibitions side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Sexhibition har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det kan/vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.
Betalingen skjer enten ved å benytte seg av det online betalingssystemet fra DIBS (Visa, Mastercard etc), eller Postoppkrav.

Endring i vilkårene
Sexhibition forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Falske bestillinger
Falske bestillinger, misbruk av andres navn, tlf nummer, adresse eller andre forsøk på svindel blir alltid politianmeldt.

Personvern
All informasjon om kunden forblir konfidensiell og vil aldri være utsatt for salg til andre fra våres side.
Dine detaljer og eventuelle bestillinger vil ikke bli utlevert til andre.

Annet
Dersom du har noe spørsmål utenom dette, vennligst benytt deg av kontakt skjema lenken og beskriv problemet best mulig.
Vi vil normalt besvare deg innen 24 arbeidstimer (vanlig arbeidstid gjelder).

Force majeur
Er Sexhibition forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sexhibition fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Abonnement


Abonnementsvilkår digitale abonnement og vilkår for kjøp av tilgang til digitale områder til ulike brukerprofiler

Digital tilgang er et nytt satsningssegment hos oss.
Kjøp av abonnement gir deg nesten umiddelbar tilgang til en brukerprofil som har lukket tilgang.
Tilgangen varer frem til at du selv sier den opp, med 1 måneds oppsigelsestid.

Personvern
All informasjon om kunden forblir konfidensiell og vil aldri være utsatt for salg til andre fra våres side.
Dine detaljer og eventuelle bestillinger vil ikke bli utlevert til andre.
Tilgangen er knyttet kun til ditt personlige abonnement, og det er ikke tillatt å gi bort eller låne bort passordet eller tilgangen andre.

Betaling
Priser er inklusiv mva.
Eventuelle forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.
Abonnement inngås kun ved onlinebetaling og gokjenningen av dette via QuickPay systemet som er integrert der hvor dette er krevd.

Det digitale abonnementet forskuddsbetales og løper til det sies opp.
Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet (maks en måned).
Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller flyttes til andre brukere.
Abonnementet sies opp enten digitalt der hvor man har tilgangspunktet, eller ved å ta kontakt i kontaktskjemaet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).

Misbruk
Dersom brukernavn/passord eller tilgangen misbrukes på noen som helst måte, forbeholder vi oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.

Kopiering: Alle artikler, blog poster, fotografier, videoer med mer stilles kun for visning/lesning.
Nedlasting til eget datamaskin/enhet er tillatt kun til eget personlig bruk.
Ytterligere bruk og/eller fremstilling krever skriftlig avtale med vårt redaksjon som i sin tur skal innhente godkjennelse fra Brukeren.
Material er beskyttet av gjeldende opphavsrett og kan ikke brukes til annet bruk uten autorisasjon fra vårt kontor. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.

Det er 18-års aldersgrense for kjøp i vår nettbutikk og til abonnementstilgang.


Om
Kontakt

Nyeste produkter

Who's WhoAnsvarlig redaktør: Nils Ally
Honorary Member of the International Who's Who

Postboks 144, 1405 Langhus, Norge
Org. nr.: MVA-975 261 956-NO
Copyright reg nr.: 188949 - © 2016 Sexhibition

Vi er en giver til Wikipedia

VISA electronMasterCardVisaDIBSMaestro

Butikken er godkjent av DIBS kortbetaling

Vipps til 84905Du kan også betale ved bruk av VIPPS til nr.: 84905

Kontakte oss her

Kontakte oss her

Har du spørsmål om ulike saker kan du kontakte oss her.
Dette gjelder om du er på jakt etter å bli modell, kjøp av produkter, stand plasser etc.